+48 694 600 394
biuro@leo.sklep.pl
pn-pt: w godz. 9:00-19:00
ul. Klonowa 18, 87-707 Zakrzewo
0 zł0

Regulamin sklepu LEO

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r

Sklep Internetowy "Leo" działający pod adresem www.leo.sklep.pl  , prowadzony jest przez:

P.H.U.Leo Beata Sobczak
ul. Klonowa 18, 
87-707 Zakrzewo

NIP: 891-151-58-59 
Regon 340644157

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 543 prowadzony przez Wójta Gminy Zakrzewo.
 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

 3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

 5. Maksymalnie 1-3 dni roboczych.

 6. Zastrzegam rezygnację z zamówienia w przeciągu 3 dni roboczych.

 7. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego firmą kurierską DPD,POCZTA POLSKA, INPOST, RUCH....

 8.  Przewidywany czas dostawy -: 1-2 dni robocze.

 9. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

 10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

 11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

 12. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 13. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
  - przy odbiorze: należność pobiera kurier,
  - przelewem bankowym na konto sklepu.

 14. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty polskiej.

 15. Koszt dostawy :
  Poczta polska:
  w przypadku płatności przelewem (przedpłata)
  w przypadku płatności „za pobraniem”
  Kurierem :
  w przypadku płatności przelewem (przedpłata)
  w przypadku płatności „za pobraniem”

 16. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

 17. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 18. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 19. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „Leo”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

 20. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 21. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionej rzeczy. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub dowodem zakupu jak paragon. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru bez kosztów transportu. Pieniądze zostaną zwrócone do 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
 22. Koszt odesłania: Koszt wysyłki przy zwrocie towaru w obie strony pokrywa kupujący i nie podlega zwrotowi. 
     23. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki z zakupionym przez niego towarem
           pomimo kilku prób dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską, przy jednoczesnym 
           braku możliwości skontaktowania się z Klientem (Klient notorycznie nie odbiera 
           połączeń telefonicznych, nie odpisuje na maile), Sprzedający, zgodnie z art. 486 
           Kodeksu cywilnego, zażąda od Klienta naprawienia wynikłej stąd szkody (w szczególności polegającej na
           konieczności ponoszenia kosztów magazynowania nieodebranego towaru). 

 JAK DOKONAĆ REKLAMACJI:
 • Wystarczy zadzwonic bezpośrednio do autoryzowanego dystrybutora
 • Zostanie przyjęte zgłoszenie
 • Serwis dystrybutora wyśle bezpłatnie kuriera po odbiór reklamowanego towaru
 • Po naprawie, serwis dystrybutora  bezpłatnie odeśle towar do klienta w wyznaczonym terminie
 • Numery kontaktowe można znaleźć na karcie gwarancyjnej produktu Formularz zwrotu towaru: 
 
NUMER ZAMÓWIENIA: .................................... 
DATA ZAMÓWIENIA: ....................................... 
NUMER FAKTURY/PARAGONU: .................................................................................................... 
IMIĘ I NAZWISKO: ................................................................................................................... 
ADRES: ................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................  

TELEFON: .................................................... 
EMAIL: ............................................................. 

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy: ...............................................................................

(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta) nazwa Banku:............................ ............................................................................................................................ 
Numer rachunku:...................................................................................................... 

NAZWA TOWARU: 
ILOŚĆ: 
CENA BRUTTO: 
PRZYCZYNA ZWROTU...................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Uwagi Klienta....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

....................................................................................
 (czytelny podpis Klienta) 

 1. Reklamacje - Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką kurierską po kontakcie ze sprzedającym na adres:
            P.H.U.Leo Beata Sobczak , ul.Klonowa 18, 87-707 Zakrzewo. 
            Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 
          Reklamowany towar musi być odesłany do nas lub jeśli to wcześniej uzgodnimy do serwisu. 
          Zapakowany w oryginalne pudełko ,lub pudełko zastępcze wraz z kartą gwarancyjną i opisem reklamacji. 
 1. Koszt wysyłki reklamacji pokrywa kupujący.

  Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę/paragon oraz opis przyczyny reklamacji.
  Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

 2. Wszystkie sprzedawane przez sklep produkty posiadają gwarancję producenta, która jest dołączona do produktu.

 3. Serwis produktu odbywa się bezpośrednio u producenta towarów którego dane widnieją na karcie gwarancyjnej wraz z warunkami gwarancji.

 4. Na wszystkie zakupione produkty w sklepie jest wystawiany paragon lub faktura Vat.
Formularz reklamacyjny: 

 ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE 

 Sporządzono w dniu ............................ w .................................... 

 
1. Imię i nazwisko reklamującego: ........................................................................................... 
2. Adres: ...................................................................................................................................... 
3. Data nabycia towaru: ............................................................................................................. 
4. Nazwa towaru: ........................................................................................................................ 
5. Ilość zakwestionowanego towaru: .........
6.cena jednostkowa detaliczna: .........................
7. ogólna wartość towaru: ..................................
8. Załączony dowód zakupu (paragon, faktura): .................................................................... 
9. Dokładne wymienienie wad: ................................................................................................. ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 

10. Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone: ............................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 

Oświadczam, że w/w informacje są prawdziwe. 

 .......................................
 (podpis klienta)OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. zobowiązujemy się do ochrony państwa danych osobowych. Zgodnie z ustawą mają Państwo prawo do wglądu w swoje dane, poprawiania lub żądania usunięcia ich z naszej bazy danych.  
 2. Klient wyraża zgodę na przekazanie jego adresu e-mail do Ceneo z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez leo.sklep.pl oraz Ceneo informacji o zamówieniu – w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie leo.sklep.pl oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997). 
 3. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Wykorzystywanie Cookies Pliki Cookies to małe pliki tekstowe, które zamieszczane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej na komputerze użytkownika. Nie stanowią one żadnego zagrożenia, nie są źródłem rozpowszechniania się wirusów czy innych złośliwych skryptów. Przechowują zazwyczaj informacje tekstowe mające na celu zidentyfikowanie użytkownika w celu dostarczenia mu spersonalizowanych treści lub umożliwienie rejestracji. W każdej przeglądarce internetowej, możliwe jest zablokowanie plików Cookies, jednak mechanizm ten jest domyślnie wyłączony. W naszym sklepie pliki Cookies wykorzystywane są w celu technicznej obsługi procesu dokonywania zakupów i rejestracji oraz w celach statystycznych (nie przechowywane są jednak żadne dane osobowe). 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?  
Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Moje konto, możesz wprowadzić zmiany w swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do realizacji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć. 

Polityka Cookies Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. 

Rodzaje wykorzystywanych Cookies 
Wykorzystujemy dwa typy plików cookies: podczas logowania do konta użytkownika oraz dla analizy ruchu na stronie w systemie „Google Analytics”.  

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies 
Sklep Leo używa cookies do zapamiętywania informacji o użytkowniku podczas logowania (data, czas zalogowania, adres IP i inne). Cookies dotyczące analizy ruchu na stronie wykorzystywane są w celach statystycznych.  

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies 
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa wyżej, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.  

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe? 
Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest lub będzie zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. 

Zmiany naszej Polityki Prywatności 
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Firma zbierająca dane: P.H.U. LEO BEATA SOBCZAK, ul. Klonowa 18, 87-707 Zakrzewo, Polska.

DOOR TO DOOR
Zależy nam na tym, abyś poświęcił na reklamację jak najmniej czasu. System Door to door to bezpieczeństwo, wygoda, a przede wszystkim - krótki czas realizacji! Usługa jest przy tym całkowicie darmowa. 

Door to door w 3 prostych krokach: 
 1. Skontaktuj się z serwisem producenta (przygotuj kartę gwarancyjną i dowód zakupu). 
 2. Wadliwy lub uszkodzony produkt zabierze od Ciebie przedstawiciel producenta. 
 3. Po wymianie lub naprawie produktu zwróci go ponownie do Ciebie. A transport od i do klienta odbywa się całkowicie za darmo! 

Dotyczy marek jak:
* BABY JOGGER - serwisdad@euro-trade.pl
* GRACO - serwisdad@euro-trade.pl
* JANE - serwisdad@euro-trade.pl
* ORBIT BABY - serwisdad@euro-trade.pl
* CHICCO - https://chicco-service.pl/zgloszenie-serwisowe/