Raty
payu leo sklep
pl leo sklep en leo sklep de leo sklep sk leo sklep
Twój koszyk: 0 produktów  |  0 pln

Regulamin sklepu LEO

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r


Sklep Internetowy "Leo" działający pod adresem www.leo.sklep.pl  , prowadzony jest przez:

P.H.U.Leo Beata Sobczak
ul. Klonowa 18, 
87-707 Zakrzewo

NIP: 891-151-58-59 
Regon 340644157

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 543 prowadzony przez Wójta Gminy Zakrzewo.

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

 3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
 5. Maksymalnie 1-3 dni roboczych.
 6. Zastrzegam rezygnację z zamówienia w przeciągu 3 dni roboczych.

 7. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego firmą kurierską GLS .
 8.  Przewidywany czas dostawy -: 1-2 dni robocze.

 9. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

 10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

 11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

 12. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 13. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
  - przy odbiorze: należność pobiera kurier,
  - przelewem bankowym na konto sklepu.

 14. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS .
 15. Koszt dostawy :
  Poczta polska:
  11,00 zł – w przypadku płatności przelewem (przedpłata)
  15,00 zł - w przypadku płatności „za pobraniem”
  Kuriierem GLS:
  18,00 zł – w przypadku płatności przelewem (przedpłata)
  27,00 zł - w przypadku płatności „za pobraniem”

 16. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

 17. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 18. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 19. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „Leo”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

 20. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia wysyłki towaru. 
 21. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru bez kosztów transportu. Pieniądze zostaną zwrócone do 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
 22. Koszt odesłania: Koszt wysyłki przy zwrocie towaru w obie strony pokrywa kupujący i  nie podlega zwrotowi. 

JAK DOKONAĆ REKLAMACJI:

 • Wystarczy zadzwonic bezpośrednio do autoryzowanego dystrybutora
 • Zostanie przyjęte zgłoszenie
 • Serwis dystrybutora wyśle bezpłatnie kuriera po odbiór reklamowanego towaru
 • Po naprawie, serwis dystrybutora  bezpłatnie odeśle towar do klienta w wyznaczonym terminie
 • Numery kontaktowe można znaleźć na karcie gwarancyjnej produktu


 Formularz zwrotu towaru: 
 
NUMER ZAMÓWIENIA: .................................... 
DATA ZAMÓWIENIA: ....................................... 
NUMER FAKTURY/PARAGONU: .................................................................................................... 
IMIĘ I NAZWISKO: ................................................................................................................... 
ADRES: ................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................  

TELEFON: .................................................... 
EMAIL: ............................................................. 

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy: ...............................................................................

(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta) nazwa Banku:............................ ............................................................................................................................ 
Numer rachunku:...................................................................................................... 

NAZWA TOWARU: 
ILOŚĆ: 
CENA BRUTTO: 
PRZYCZYNA ZWROTU...................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Uwagi Klienta....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

....................................................................................


 (czytelny podpis Klienta) 


 1. Reklamacje - Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką kurierską po kontakcie ze sprzedającym na adres:
            P.H.U.Leo Beata Sobczak , ul.Klonowa 18, 87-707 Zakrzewo. 
            Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 
          Reklamowany towar musi być odesłany do nas lub jeśli to wcześniej uzgodnimy do serwisu. 
          Zapakowany w oryginalne pudełko ,lub pudełko zastępcze wraz z kartą gwarancyjną i opisem reklamacji. 
 1. Koszt wysyłki reklamacji pokrywa kupujący.

  Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę/paragon oraz opis przyczyny reklamacji.
  Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

 2. Wszystkie sprzedawane przez sklep produkty posiadają gwarancję producenta, która jest dołączona do produktu.

 3. Serwis produktu odbywa się bezpośrednio u producenta towarów którego dane widnieją na karcie gwarancyjnej wraz z warunkami gwarancji.

 4. Na wszystkie zakupione produkty w sklepie jest wystawiany paragon lub faktura Vat.


Formularz reklamacyjny: 

 ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE 

 Sporządzono w dniu ............................ w .................................... 

 
1. Imię i nazwisko reklamującego: ........................................................................................... 
2. Adres: ...................................................................................................................................... 
3. Data nabycia towaru: ............................................................................................................. 
4. Nazwa towaru: ........................................................................................................................ 
5. Ilość zakwestionowanego towaru: .........
6.cena jednostkowa detaliczna: .........................
7. ogólna wartość towaru: ..................................
8. Załączony dowód zakupu (paragon, faktura): .................................................................... 
9. Dokładne wymienienie wad: ................................................................................................. ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 

10. Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone: ............................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 

Oświadczam, że w/w informacje są prawdziwe. 

 .......................................

 (podpis klienta)